Avoinna ma, ke, pe klo 16-18
Niko +358 44 5528667
sales@trueaim.fi
Helkamäentie 15,
07230 Monninkylä


Yksityisyyssuojatiedote

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

ISOY Oy

Rekisteriasiat

Rekisteriä koskeviin kysymyksiin vastataan osoitteessa sale@trueaim.fi

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on:

kerätä kaupankäynnin kannalta tarvittavat tiedot ISOY Oy:n asiakkaista.

henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely ja/tai tietojen luovuttaminen edellä mainittuihin palveluihin liittyviin tarkoituksiin ja/tai tutkimustoimintaan.

ISOY Oy:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden, mainostajien tai muiden tahojen mainonnan suuntaaminen edellä mainittujen asiakastietojen perusteella.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

Nimi

postiosoite

syntymäaika(ei henkilötunnus)

puhelinnumero

sähköpostiosoite

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä on verkkopalveluiden yhteydessä täytettävä asiakaslomake.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja muuhun kuin kohdassa ’Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus’ määriteltyihin käyttötarkoituksiin. Mikäli Asiakkaiden tietojen luovuttaminen ISOY Oy:n ulkopuolelle muutoin tulee ajankohtaiseksi, Asiakkailta pyydetään etukäteen asianmukainen suostumus.

Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. ISOY Oy:n verkkopalvelun ylläpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla asianmukaisilla teknisillä toimenpiteillä.

Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

')
Takaisin