Yksityisyyssuoja : Trueaim.fi
Avoinna ma, ke, pe klo 16-18
Niko +358 44 5528667
sales@trueaim.fi
Helkamäentie 15,
07230 Monninkylä
ISOY Oy
Y-tunnus: 2317421-4
FI76 5013 0020 0292 07 OKOYFIHH


Yksityisyyssuojatiedote

1. Rekisterinpitäjä

ISOY Oy

Y 2317421-4

Toimipiste: Helkamäentie 15, 07230 monninkylä

niko@trueaim.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Niko Salokoski

3. Rekisterin nimi

Eräpojat/trueaim.fi myymälä/verkkokauppa

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on markkinointi perinteisin tavoin,

kuten suoramarkkinointi, markkinointi sähköisin välinein ja

tekstiviestein, mikäli asiakas ei ole markkinointia erikseen kieltänyt.

Lisäksi henkilötietojen tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin,

asiakassuhteen ylläpito, asiakassegmenttien profilointi sekä muun ISOY

Oy liiketoiminnalle olennaisen tiedon kerääminen

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot

(puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), asiakasnumero, verkkoyhteyden

IP-osoite, evästeet sivustolta, tunnukset/profiilit sosiaalisen median

palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista,

laskutustiedot, markkinointiviesteihin ja verkkosisältöihin liittyvät

käyttäytymistiedot. Tietoja käsitellään niin pitkään kuin rekisteröity

on ISOY Oy asiakas. Rekisteröidyn pyynnöstä tietojen käsittely loppuu

aiemmin.

6.Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n

ulkopuolelle:

Voimme siirtää tai luovuttaa henkilötietoja yhteistyökumppaneillemme,

mikäli se on tarpeellista tämän tietosuojaselosteen mukaisiin

tarkoituksiin. Tällaisia kumppaneitamme saattavat olla esimerkiksi

markkinoinnin kumppanit, tietojärjestelmien kumppanit sekä muut

yhteistyökumppanit. Tällaisissa tilanteissa henkilötietoja käsitellään

voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Voimme myös käyttää kolmansia palveluntarjoajia, kuten maksupalvelujen,

perintäpalvelujen ja analytiikkapalvelujen tarjoajia suorittamaan

tiettyjä henkilötietojen käsittelyä sisältäviä tehtäviä

puolestamme.Muutoin emme myy tai luovuta tietojasi ulkopuolisille. Emme

myöskään siirrä tietoja ETA-alueen ulkopuolelle muutoin kuin

tietosuojalainsäädännön sallimissa tilanteissa. Mikäli sovellettava laki

sitä vaatii, henkilötietoja voidaan myös siirtää tai luovuttaa

viranomaisille.

Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu rekisteröidyn

kanssa.

7.Rekisterin suojauksen periaatteet:

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien

avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun

rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston

fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan

asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja

tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen

turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään

luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden tai kumppanien

toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä

työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain

lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan

omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Järjestelmä on suojattu teknisin ratkaisuin.

8.Sinun oikeutesi rekisteröitynä henkilönä:

Tarkastusoikeus

ISOY Oy tarjoaa sinulle oikeuden tarkastaa sinua koskevat käsittelemämme

henkilötiedot. Voit ottaa meihin yhteyttä pyytäen meitä kertomaan

käsittelemämme sinua koskevat henkilötiedot sekä käsittelyn perusteen.

Mikäli edellisestä tietopyynnöstäsi on kulunut alle 12 kuukautta, voimme

vaatia pyynnön mukaisten toimenpiteiden toteuttamisesta maksun.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Sinulla on myös oikeus väärän, epätarkan, epätäydellisen, vanhentuneen

tai tarpeettoman tiedon korjaamiseen tai täydentämiseen.

Oikeus vaatia tiedon poistamista

Voit myös pyytää meitä poistamaan henkilötietosi järjestelmistämme.

Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole

oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa esimerkiksi

lainsäädännöllisten velvoitteidemme täyttämiseksi. Tiedot eivät

välttämättä poistu välittömästi kaikista varmuuskopio- tai muista

vastaavista järjestelmistämme.

Oikeus vastustaa

Voit myös pyytää rajoituksia henkilötietojesi käsittelyyn, mikäli tietoa

käsitellään muihin tarkoituksiin kuin palvelumme suorittamiseksi tai

laista aiheutuvan velvollisuuden täyttämiseksi. Voit myös vastustaa

henkilötietojesi käsittelyä jatkossa, vaikka käsittely perustuisi

aikaisemmin antamaasi suostumukseen. Henkilötietojen käsittelyn

vastustaminen saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää

internetsivujamme sekä palveluitamme.

Oikeus rajoittaa tiedon käsittelyä

Voit pyytää meitä rajoittamaan tiettyjen henkilötietojesi käsittelyjä.

Tietojen käsittelyn rajoittamista koskeva pyyntö saattaa johtaa

rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää internetsivujamme sekä

palveluitamme.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada henkilötietosi meiltä jäsennellyssä ja yleisesti

käytetyssä muodossa, jotta voit välittää tiedot toiselle

rekisterinpitäjälle.

Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä sähköpostin osoitteeseen

niko@trueaim.fi

tai ottamalla meihin yhteyttä edellä selostettuihin osoitteisiin.

Palveluihimme rekisteröityjen käyttäjien tulee ensisijaisesti tehdä

pyyntö siitä sähköpostiosoitteesta joka on rekisteröity kyseisen

Palvelun käyttäjätietoihin ja pyynnön vastaus lähetetään siihen

sähköpostiosoitteeseen.

Edellä mainittujen oikeuksien ja muiden oikeuksiesi lisäksi sinulla on

myös lainsäädännössä taattu oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle,

erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on vakinainen

asuinpaikka tai työpaikka, taikka jossa väitetty henkilötietoasetuksen

rikkominen on tapahtunut. Suomessa kyseinen valvontaviranomainen on

tietosuojavaltuutettu.